Uebsajti i parë në botë

Në 1954 tek CERN (“Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire”) që u themelua nga Bashkimi Evropian (me qëllimin e vetëm për të studiuar përbërjen e universit). Nga këtu një shkencëtar britanik i quajtur Tim Berners-Lee shpiku World Wide Web (www) në 1989.

Uebsajti i parë u krijua në CERN qysh në vitin 1993; lidhja e saj origjinale u vendos në internet, e cila mund të vizitohet në linkun http://info.cern.ch

Ky ekran është ajo që ju mund të shihni mbi 26 vjet më parë; ai ishte thjesht tekst ku u shpjegua rrjeti botëror dhe disa nga veçoritë e tij.